Gården

Siden 1994 har vi haft en lille besætning af kalve, grise og får og lidt senere også gæs, ænder og høns. 

Vi lægger vægt på

  • at dyrene har det godt
  • at dyrene er på græs så meget som muligt
  • at dyrene har god plads i stalden med masser af halmstrøelse
  • at dyrene bliver fodret med græs, korn og hø fra egne marker
  • at dyrene bliver slagtet hos den lokale og godkendte slagter og at kødet modner på krog
  • at dyrene ikke stresses under transport. Jeg kører selv alle dyr til slagteren. 
  • at dyrene kun får medicin, hvis de er syge og er tilset af en dyrlæge 

Vi fandt hurtigt ud af at den gammeldags måde at producere kød på, den korte vej der var fra eng og stald til middagsbordet og den lille slagtermesters håndtering og krogmodning,  gav noget kød af en helt anden kvalitet og smag, end det vi var vant til som almindelige forbrugere i København. 

I takt med at venner og bekendte begyndte at få smag for kalve, svine og lammekødet, har vi udvidet besætningen, således at vi i dag kan sælge kød og fjerkræ til alle der er interesseret.

Gården                                                     

Gården ligger for enden af Gløvermosevej, som ligger ved kirken i Kr. Skensved og har marker og folde langs med Skensved å.Gården er fra 1804 og har været i samme slægts eje i 7 generationer, indtil vi overtog den i 1994. De ældste bygninger, som består af en lille trelænget ejendom, er udflyttet fra Kr. Skensved til Glørmosen i 1804 og er i virkeligheden af endnu ældre dato. Den gamle gård er bygget i bindingsværk med lerklinede vægge.I 1856 blev der bygget nyt fritliggende stuehus syd for den ene af de gamle længer og siden er der kommet nye længer til, således at gården i dag er firelænget med den gamle gård som den ene længe.Oprindeligt er gården blevet drevet på traditionel vis, med markbrug, kostald, hestestald og svinestald. Efterhånden blev dyrene sat ud og markbruget blev passet af maskinstation, indtil vi overtog gården, efter en brand i 2 længer i 1994. På det tidspunkt var der en lille kødkvægsbesætning og kun 17 tdl. af de oprindelige 70 tdl. tilbage. Varmeforsyningen var ødelagt af branden, vandforsyningen var ude af drift og de brændte længer havde stået uberørt i 2 år, samtidig med at kostalden var ved at styrte sammen.Efterhånden er driftsbygningerne blevet renoveret og på et tidspunkt bliver vi sikkert færdige med moderniseringen af stuehuset.I den drøm vi som københavnere havde om et liv på landet, indgik der en lille husdyrbesætning og en stor køkkenhave. I takt med at køkkenhaven er blevet mindre er besætningen vokset til et mindre landbrug, hvor vi sælger kalve, grise, lam gæs og ænder direkte fra eng og stald til forbrugerne.

Gløvermosegaard Per Eriksen
Gløvermosevej 5
4622 Havdrup

Tlf.: 21293820
E-mail: per@glovermosegaard.dk