Dyrene

Jersey ungkvæg

Jersey er kendt for at give mindre men mere proteinrig mælk. Kalvene vokser langsomt i forhold til de store racer, men giver noget af det fineste og møreste kød. 

Kød fra jersey vinder hver gang man laver blindsmagning mellem de forskellige racer. Kødet er mørkt, velsmagende og meget mørt

De kommer fra den samme malkebesætning og leveres til os når de er 3 – 4 måneder gamle. På det tidspunkt er de stoppet med modermælk og lever nu af græs, korn og hø fra egne marker.

Forår og efterår kommer dyrene  på stald om natten, om sommeren er de ude hele døgnet.

Når dyrene kommer på græs bliver kødet mørkere og minder derfor om en mellemting mellem kalve og oksekød.

Når dyrene er omkring 14-15 måneder gamle, har de en vægt på ca. 400 kg., hvilket giver ca. 200 kg. kød. Der kan dog være  stor variation mellem de enkelte dyr.

Får og lam

Fårebesætningen består af moderfår af racerne Gotlandsk pelsfår, Leichester og Dorset Vædderne er af racen Texel.I oktober måned bliver vædderne sat til Gotlænder og Leichester fårene og i juni måned til Dorset fårene.I løbet af 1-2 måneder er alle får ilemmede. 147 dage senere i marts – april og i november –  december kommer de første lam. De vejer mellem 2,5 og 6 kg ved læmning og mellem 50 og 60 kg ved slagtning.I marts april kommer lammene på græs få dage efter læmning. Her går de lige til slagt i oktober november måned. Lammene lever af modermælk, frisk græs og en smule korn.I oktober november bliver lammene på stald til græsset begynder at gro. I staldperioden lever de af modermælk, hø og korn.

Grise

På gården er der et lille hold grise. Vi får dem fra en lokal svinebesætning når de vejer ca. 25 kg. Når grisene er omkring et halvt år gamle vejer de ca. 110 kg og er nu klar til slagt. Slagtevægten er ca. 80 kg. Det er lidt større end normalt og det giver en meget bedre smag. Vores grise er aldrig fede.Grisene går i den gamle svinestald, hvor der er fast gulv, god plads og masser af halmstrøelse. Grisene lever af korn, grøn antonius tilskudsfoder og hø og halm. Om efteråret får de desuden store mængder af frugt og grønt fra haven.

Gæs og ænder    

Fra 1. november er der friskslagtede gæs og ænder Gløvermosegaard.
Ænder og gæs kommer til os i maj og juni  måned og er ca. 1  dag gamle. Gæssene er af racen Original Legarth, ænderne er af racen dansk landand og Rouen and. Landanden er en traditionel stor hvid and, Rouen anden er en mindre farvet gourmet and, hvor der er krydset vildand ind i landanden, kødet er mørkere, mere vildtagtigt og mere magert. De lever af græs og korn fra egne marker. De er ude hele dagen, men om natten bliver de lukket ind af hensyn til ræven. Gæssene er slagteklar når de er 22 uger gamle, ænderne når de er 18 – 22 uger. Gæs og ænder slagtes fra slutningen af oktober og kan kun leveres frosne På gården kan de leveres fra 1 november. Bestilling er ikke nødvendig. Bare kig forbi i åbningstiden. Gæs og ænder bliver håndslagtet hos Bangs, som er et lille familiedrevet fjerkræslagteri med alle  godkendelser. De kontrolleres af dyrlæge før og efter slagtning. Du kan se slagteriets elite smiley ved at klikke på kontrol mærket på forsiden og søge på Bangs. Husk at flytte markering fra detail til engros. 

Høns

På gården er der en lille besætning af Isa warren høns, som er rigtig gode til at lægge mange æg.De kommer på græs så meget som muligt, så blommen kan få den rigtige farve og smag.Forår, sommer og efterår har vi altid helt friske landæg. Om vinteren kan hønsene ikke følge med. de lægger færre æg, samtidig med at det er højsæson i gårdbutikken op til jul.