_____________________ Gløvermosegaard

Grise

På gården er der ca. 50 grise. 

Vi får dem fra en lokal svinebesætning når de vejer ca. 25 kg. Når grisene er omkring et halvt år gamle vejer de ca. 110 kg og er nu klar til slagt. Slagtevægten er ca. 80 kg. Det er lidt større end normalt og det giver en meget bedre smag. Vores grise er aldrig fede.

Grisene går i den gamle svinestald, hvor der er fast gulv, god plads og masser af halmstrøelse. 

Grisene lever af korn, grøn antonius tilskudsfoder og hø og halm. Om efteråret får de desuden store mængder af frugt og grønt fra haven.