_________________________Gløvermosegaard

Gården                                                     

Gården ligger for enden af Gløvermosevej, som ligger ved kirken i Kr. Skensved og har marker og folde langs med Skensved å.

Gården er fra 1804 og har været i samme slægts eje i 7 generationer, indtil vi overtog den i 1994. De ældste bygninger, som består af en lille trelænget ejendom, er udflyttet fra Kr. Skensved til Glørmosen i 1804 og er i virkeligheden af endnu ældre dato. Den gamle gård er bygget i bindingsværk med lerklinede vægge.

I 1856 blev der bygget nyt fritliggende stuehus syd for den ene af de gamle længer og siden er der kommet nye længer til, således at gården i dag er firelænget med den gamle gård som den ene længe.

Oprindeligt er gården blevet drevet på traditionel vis, med markbrug, kostald, hestestald og svinestald. Efterhånden blev dyrene sat ud og markbruget blev passet af maskinstation, indtil vi overtog gården, efter en brand i 2 længer i 1994. På det tidspunkt var der en lille kødkvægsbesætning og kun 17 tdl. af de oprindelige 70 tdl. tilbage. Varmeforsyningen var ødelagt af branden, vandforsyningen var ude af drift og de brændte længer havde stået uberørt i 2 år, samtidig med at kostalden var ved at styrte sammen.

Efterhånden er driftsbygningerne blevet renoveret og på et tidspunkt bliver vi sikkert færdige med moderniseringen af stuehuset.

I den drøm vi som københavnere havde om et liv på landet, indgik der en lille husdyrbesætning og en stor køkkenhave. I takt med at køkkenhaven er blevet mindre er besætningen vokset til et mindre landbrug, hvor vi sælger kalve, grise, lam gæs og ænder direkte fra eng og stald til forbrugerne.